Bảng Màu

Quy chế hoạt động Website

 Quy chế hoạt động của website Sonnuocchinhhang.com như sau:

 1. Nguyên tắc và quy định chung
 • 1.1. Website www.sonnuocchinhhang.com (sau đây gọi là "Sonnuocchinhhang") là một website cung cấp sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG THỊNH.
 • 1.2. Sonnuocchinhhang.com là website giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn mua hàng trực tuyến.
 • 1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên Sonnuocchinhhang là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Sonnuocchinhhang.com; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • 1.4. Sản phẩm giao dịch trên Sonnuocchinhhang.com bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • 1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên Sonnuocchinhhang phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Khách Hàng. 
 • 1.6. Sonnuocchinhhang.com sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Sonnuocchinhhang; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Sonnuocchinhhang.com cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại Sonnuocchinhhang, tùy theo quyết định của Sonnuocchinhhang
 • 1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên Sonnuocchinhhang, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.sonnuocchinhhang.com (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
   • - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là điều khoản và điều kiện giao dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên Sonnuocchinhhang
   • - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại điều khoản và điều kiện giao dịch của sonnuocchinhhang.
   • - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại chính sách thanh toán của Sonnuocchinhhang.
   • - Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo chính sách giao hàng của Sonnuocchinhhang
   • - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại điều khoản và điều kiện giao dịch của Sonnuocchinhhang

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

Sonnuocchinhhang đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo chính sách bảo mật thông tin thanh toán

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên Sonnuocchinhhang sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

5. Quản lý thông tin xấu

 • 5.1. Khách Hàng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của Sonnuocchinhhang vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sonnuocchinhhang và đối tác của Sonnuocchinhhang; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • 5.2. Khách Hàng không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Sonnuocchinhhang và các đối tác khác, dưới mọi hình thức.
 • 5.3. Sonnuocchinhhang có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Sonnuocchinhhang bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN SONNUOCCHINHHANG.COM

Hệ thống kỹ thuật của Sonnuocchinhhang sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Sonnuocchinhhang không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sonnuocchinhhang, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Sonnuocchinhhang.

7. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 • 8.1. Quyền của Khách Hàng
  • (i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Sonnuocchinhhang với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Sonnuocchinhhang;
  • (ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên Sonnuocchinhhang theo quy định của Quy Chế này;
  • (iii) Có quyền khiếu nại  đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Sonnuocchinhhang;
  • (iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp  không được giải quyết thỏa đáng;
  • (v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
 • 8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
  • (i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Sonnuocchinhhang về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
  • (ii) Khi thực hiện giao dịch trên Sonnuocchinhhang, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Sonnuocchinhhang là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
  • (iii) Khi mở Tài Khoản Sonnuocchinhhang, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Sonnuocchinhhang. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Adayroi của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Sonnuocchinhhang của Khách Hàng;
  • (iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà Sonnuocchinhhang và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
  • (v) Thông báo ngay với Sonnuocchinhhang theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm 
  • (vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  • (vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

10. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • 10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Sonnuocchinhhang. Chúng tôi có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Sonnuocchinhhang. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Sonnuocchinhhang.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 10.2. Sonnuocchinhhang và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của Sonnuocchinhhang là:
   • Tại thành phố Hà Nội
   • Địa chỉ: 105 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
   • Điện thoại: +8424 8586 6699 / 8586 3355
   • Email: Sonnuocchinhhang@gmail.com
   •  
 • 10.4. Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm và dịch vụ của chúng tôi: 091 111 5500
Hỗ trợ bán hàng Hỗ trợ bán hàng
 Chính sách hỗ trợ bán hàng của Sonnuocchinhhang.com